Doelgerichte begeleiding volgens plan van aanpak

Onze begeleiding is individueel en gericht op het behalen van positieve resultaten. Stapsgewijs en aangepast op de mogelijkheid van de jongere werken we aan een onderdeel uit het hulpverleningsplan.

Om welk onderdeel het ook gaat: we gaan naast de jongeren staan. We onderzoeken de situatie en kijken naar de leefwijze. We maken samen met de cliënt een plan van aanpak waarin we de doelen en actiepunten zetten. Vervolgens werken we praktische zaken uit en gaan we over naar het veranderen van gewoonten en het aanleren van nieuw gedrag. Soms gaat dit met grote stappen en soms met kleine stapjes. Jongeren krijgen daardoor zelfinzicht in hun gedrag. Zij worden aan de hand meegenomen om zelfstandig dit gedrag te veranderen.

Resultaten

De uitvoering gaat stap voor stap, maar is doelgericht en met duidelijke resultaten. Vooraf worden praktische afspraken gemaakt over de werkwijze en duur van de begeleiding. We kijken altijd naar de mogelijkheden van de jongere en zoeken altijd naar de juiste balans tussen ondersteuning en zelfstandigheid. Uiteraard verwachten we van de jongere ook inzet om de afspraken te halen.

Evaluatie

Het plan van aanpak wordt minimaal één keer per half jaar geëvalueerd. Tijdens de evaluatie worden nieuwe afspraken en doelen vastgelegd.