Privacyverklaring Youth Support

Inleiding

Hoe gaat Youth Support om met jouw persoonlijke gegevens? Het is belangrijk dat je weet dat je persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld worden. We respecteren je privacy en zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken zonder toestemming. In deze verklaring vind je een toelichting wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en/of bewaren, waarom wij dit doen en hoe wij deze beschermen. Daarnaast staat jouw recht van inzage beschreven voor de door ons verzamelde persoonsgegevens en hoe je deze kunt laten wijzigen of verwijderen.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de diensten en producten van Youth Support. Door gebruik te maken van onze diensten geef je aan dat je instemt met deze verklaring. 

Met welke doeleinden verzamelt Youth Support persoonsgegevens?

 • Youth Support verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze verklaring tenzij we vooraf jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 • Youth Support heeft om goed te kunnen werken en om te kunnen declareren persoonsgegevens nodig van de cliënt. Dit zijn: NAW gegevens, geboortedatum, geslacht en BSN nummer.

Voorwaarden voor rechtmatige verwerking:

 • E-mailwisselingen (of een brief per post) worden mogelijk bewaard.
 • Persoonsgegevens van de cliënt worden in overeenstemming met deze verklaring op behoorlijke en zorgvuldige wijze door mij verwerkt en alleen gebruikt voor verslaglegging en declaratie. 
 • Persoonsgegevens worden verder niet gebruikt of verwerkt. 
 • Ik mag persoonsgegevens alleen vragen en gebruiken voor verslaglegging en declaratie.

Hoe beschermt Youth Support jouw persoonsgegevens?

 • De informatie die gedeeld wordt met Youth Support wordt niet zonder toestemming met derden gedeeld, omdat wij de vertrouwelijkheid van je gegevens respecteren. 
 • Bewerking door derden: Ik sluit met bedrijven of instellingen waarmee ik met toestemming van de cliënt gegevens uitwissel een verwerkingsovereenkomst. Dit zijn instellingen waarmee ik samenwerk m.b.t. begeleiding, berichtenverkeer met gemeentes en declaratie.
 • Youth Support neemt de beveiliging van haar systeem serieus. Computers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje. Mail en indicaties worden in beveiligde omgeving verstuurd.

Bewaren

Volgens de wet moet ik persoonsgegevens en dossiers 15 jaar bewaren.

Beveiligen

Youth Support neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Het online opslaan van persoonsgegevens wordt niet toegepast. Alle dossiers worden offline opgeslagen.

Melding datalek

Mocht op een of andere manier toch een datalek ontstaan, dan zal ik de Autoriteit Persoonsgegevens inlichten. 
Ook de betrokken cliënten worden over het datalek ingelicht. 

Wist je dat je recht hebt op inzage, wijziging en verwijdering?

Je hebt recht op inzage welke persoonlijke informatie Youth Support heeft opgeslagen. Hiervoor kun je schriftelijk een overzicht aanvragen. Indien gewenst worden deze gegevens op jouw verzoek aangepast of verwijderd.Wanneer ik weiger om gegevens te vernietigen, moet ik kunnen uitleggen waarom. 
Een reden mag alleen zijn: 
1. Als er belang is voor een ander persoon om de gegevens te bewaren. 
2. Als er een wettelijk voorschrift over bewaartermijnen is. 
Als ik gegevens van een cliënt heb vernietigd, stel ik de gezagsdrager daar meteen van op de hoogte. 

Cookies

In deze verklaring is tevens opgenomen van welke cookies de website www.youthsupport.nl gebruik maakt. Goed om te weten: cookies zijn noodzakelijk voor het technisch optimaal functioneren van een website en verzamelen geen persoonlijke gegevens. 

Welke cookies plaatst de website www.youthsupport.nl?

 • Functionele cookies: deze bestandjes zijn noodzakelijk voor het technisch optimaal functioneren van de website.

Contact

Heb je vragen of klachten?

Zoals uit deze verklaring blijkt, gaat Youth Support zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens. Heb je vragen hierover of klachten? Aarzel niet om contact op te nemen met Pauline Visser, eigenaar van Youth Support. Stuur hiervoor een e-mail naar pauline@youthsupport.nlof bel met 06 – 33232061.